Inspectoratul Teritorial de Munca Timis

 

Bine ati venit pe site-ul ITM Timis

» Home

Contracte colective de munca si dosare de reprezentativitate a sindicatelor


 

 

 

 

NOU ! Documente necesare inregistrarii actului aditional la CCM

NOU ! Modele orientative privind CCM

 

 

ACTE NECESARE INREGISTRARII CONTRACTELOR COLECTIVE DE MUNCA


Legea nr. 62/2011 privind dialogul social

 

 

Rugam sindicatele care isi depun dosarele de reprezentativitate in format electronic (pe CD) la ITM Timis , sa scaneze actele din dosar intr-un singur fisier (de preferinta .pdf), acesta fiind  inregistrat ulterior pe CD.

 

Procedura operationala privind inregistrarea contractelor colective de munca incheiate la nivel de unitate si a hotararilor arbitrare precum si conciliere conflictelor de munca

 

 

 


 

 


Dosarele de reprezentativitate a sindicatelor:

 

SINDICATUL IT TIMISOARA- SITT:

-Copia hotărârii judecătoreşti definitivă şi irevocabilă prin  care se  autorizează funcţionarea SINDICATULUI LIBER DIN ALCATEL- LUCENT TIMIŞOARA potrivit procesului verbal de constituire a sindicatului din data de 06.07.2009, conform  SENTINŢĂ  CIVILĂ  nr. 287/13.07.2009;

-Copia hotărârii judecătoreşti definitivă şi irevocabilă prin  care se modifică statutul sindicatului, precum şi înregistrarea noii denumiri a sindicatului, respectiv SINDICATUL IT TIMISOARA- SITT,  prin  ÎNCHEIERE  CIVILĂ  nr.179/16.04.2010;

-Copia ultimei hotărârii judecătoreşti definitivă         prin care se încuvinţează modificările survenite în componenţa organelor de conducere a sindicatului prin SENTINŢĂ  CIVILĂ  nr.9679/06.09.2018 ;

-Adresa  sindicat de unde reiese numărul total de membri de  sindicat  din  unitate;

-Adresa  nr.1503/30.06.2021 emisa de angajator privind numărul angajaţilor  din  unitate.

 

SINDICATULUI  LIBER DIN  INSTITUTUL  DE  SUDURA  SI INCERCARI  MATERIALE  TIMISOARA  (ISIM);

- Copie SENTINTA CIVILA nr. 215 din 10.04.1990, definitiva,  emisa  de JUDECATORIA TIMISOARA  prin  care se  dispune inregistrarea ca persoana juridica a  SINDICATULUI  LIBER DIN  INSTITUTUL  DE  SUDURA  SI INCERCARI  MATERIALE  TIMISOARA  (ISIM);

- Copia ultimei hotărârii judecătoreşti definitiva prin care se încuvinţează modificările survenite  in componenta organelor de conducere si control ale sindicatului, prin

SENTINŢĂ  CIVILĂ  nr. 3708/19.03.2019, emisa de JUDECATORIA TIMISOARA ;

-Declaratie SINDICATUL LIBER ISIM  semnată de liderul sindical  privind numărul  total de membri de  sindicat  din  unitate;

-Adeverinta nr. 33471/04.11.2020 emisa de angajator privind numărul angajaţilor  din  unitate.

 

SINDICATUL  MODA TIM SA

- Copie SENTINTA CIVILA din 26.04.1990, emisa  de JUDECATORIA TIMISOARA  prin  care se  dispune inregistrarea ca persoana juridica a  SINDICATULUI  LIBER AL INTREPRINDERII DE CONFECTII ”BEGA” TIMISOARA;

- Copia ultimei hotărârii judecătoreşti definitiva prin care se încuvinţează modificările survenite  la Statutul sindicatului privind componenta Biroului executiv prin

 SENTINŢĂ  CIVILĂ  nr. 5859/10.05.2017 emisa de JUDECATORIA TIMISOARA ;

- Declaratie SINDICATULUI MODA TIM SA  semnată de liderul sindical  privind numărul  total de membri de  sindicat  din  unitate;

- Adeverinta nr.383/27.10.2020 emisa de angajator privind numărul angajaţilor  din  unitate.

 

 

SINDICATUL  IT  TIMIŞOARA- SITT

Având în vedere prevederile  art. 52 lit. C din  Legea nr. 62/2011, republicată, Legea dialogului social, la dosar au fost depuse următoarele:

- Copia hotărârii judecătoreşti definitivă şi irevocabilă prin  care se  autorizează funcţionarea SINDICATULUI LIBER DIN ALCATEL- LUCENT TIMIŞOARA potrivit procesului verbal de constituire a sindicatului din data de 06.07.2009, conform  SENTINŢĂ  CIVILĂ  nr. 287/13.07.2009;

- Copia hotărârii judecătoreşti definitivă şi irevocabilă prin  care se modifică statutul sindicatului, precum şi înregistrarea noii denumiri a sindicatului, respectiv SINDICATUL IT TIMISOARA- SITT,  prin  ÎNCHEIERE  CIVILĂ  nr.179/16.04.2010;

- Copia ultimei hotărârii judecătoreşti definitivă         prin care se încuvinţează modificările survenite în componenţa organelor de conducere a sindicatului prin SENTINŢĂ  CIVILĂ  nr.9679/06.09.2018 ;

- Adresa nr. 01/SITT/19/05/2020 semnată de preşedintele sindicatului de unde reiese si numărul total de membri de  sindicat  din  unitate;E-mail din 19.05.2020.

 

 

SINDICATUL  BIBLIOTECARILOR  DIN  BIBLIOTECA  CENTRALA  UNIVERSITARA  TIMISOARA

-Copie INCHEIEREA nr. 123/04.09.1991 definitivă, emisa de JUDECATORIA TIMISOARA prin  care se  dispune inregistrarea ca persoana juridica a SINDICATULUI;

-Copia ultimei hotărârii judecătoreşti definitivă  prin care se modifica componenta  organelor de conducere  si control, prin SENTINŢĂ CIVILA  nr. 4188/26.03.2019;

-Declaratie semnată de preşedintele sindicatului privind numărul total de membri de  sindicat  din  unitate;

-Adresa nr. 392/03.03.2020 emisa de  angajator privind numărul angajaţilor  din  unitate.

 

SINDICATUL SANITAS GATAIA

-Copie SENTINTA CIVILA NR. 240/11.04.2005 definitivă, emisa de JUDECATORIA DETA  prin  care se  dispune inscrierea  SINDICATUL UNITATII SANITARE GATAIA  in Registrul special  aflat la grefa Judecatoriei;

-Copia ultimei hotărârii judecătoreşti definitivă  si irevocabila prin care se modifica Statutul  sindicatului, prin SENTINŢĂ CIVILA  nr. 506/29.03.2013;

-Declaratie  semnată de preşedintele  sindicatului  privind numărul total de membri de  sindicat  din  unitate;

-Adresa nr. 1885/05.03.2020 emisa de  angajator  privind  numărul  angajaţilor  din  unitate.

 

SINDICATUL FINTIM

-Copie SENTINTA CIVILA NR. 116/01.03.2001 definitivă si irevocabila, emisa de JUDECATORIA TIMISOARA prin  care se  dispune inregistrarea ca persoana juridica a  SINDICATULUI ” FINTIM”;

-Copia ultimei hotărârii prin care se modifica acte constitutive de catre SINDICATUL FINTIM AL SALARIATILOR DIN CADRUL DIRECTIEI GENERALE REGIONALE A FINANTELOR PUBLICE TIMISOARA , prin SENTINŢĂ CIVILA  nr. 7179/08.06.2017;

-Declaratie SINDICATULUI ” FINTIM” cu nr. 649/24.02.2020  privind numărul total de membri de  sindicat  din  unitate;

-Adresa nr. TMR-DSI 2570/28.02.2020 emisa de  angajator  privind  numărul  angajaţilor  din  unitate.

 

 

SINDICATUL ANGAJATILOR SDM

 

- Copie Decizie civila nr. 4/CC/A definitiva, emisa de Tribunalul Timis Sectia 1 Civila prin care se dispune inscrierea SINDICATULUI  ANGAJATILOR SDM in

Registrul asociatilor si fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei Timisoara

- Adresa nr. 12/07.02.2020 semnata de presedintele sindicatului privind numarul total de mebri de sincdicat din unitate

- Adresa nr. 465/23.01.2020 emisa de angajtor privind numarul angajtilor din unitate

 

 

SINDICATUL IT TIMISOARA

- Copia hotărârii judecătoreşti definitivă şi irevocabilă prin  care se  autorizează funcţionarea SINDICATULUI LIBER DIN ALCATEL- LUCENT TIMIŞOARA potrivit procesului verbal de constituire a sindicatului din data de 06.07.2009, conform  SENTINŢĂ  CIVILĂ  nr. 287/13.07.2009;

- Copia hotărârii judecătoreşti definitivă şi irevocabilă prin  care se modifică statutul sindicatului, precum şi înregistrarea noii denumiri a sindicatului, respectiv SINDICATUL IT TIMISOARA- SITT,  prin  ÎNCHEIERE  CIVILĂ  nr.179/16.04.2010;

- Copia ultimei hotărârii judecătoreşti definitivă         prin care se încuvinţează modificările survenite în componenţa organelor de conducere a sindicatului prin SENTINŢĂ  CIVILĂ  nr.9679/06.09.2018 ;

 

SINDICATUL  LIBER AZUR ROMANIA

-Copia hotararii judecatoresti definitive de dobandire a personalitatii juridice de sindicat prin incheierea nr. 201/03.04.1990 Sindicatul liber al salariatilor din intreprinderea de Lacuri si vopsele AZUR Timisoara

- Copia ultimei hotarari judecatoresti definitive prin care se modifica componenta biroului executiv al Sindicatului Liber AZUR Timisoara

- Declaratia semnata de reprezentantul legal al sindicatului privind numarul total de membri de sindicat din unitate.

- Declaratia angajatorului privind numarul angajatilor din unitate

 

SINDICATUL  ANGAJATILOR  APTIV  DIN ROMANIA

-Copie INCHEIERE  prin  care se  incuviinteaza inscrierea ca persoana juridica a  SINDICATULUI  ANGAJATILOR  DEPHI , conform  INCHEIERE definitiva  si irevocabila nr. 78/19.12.2008;

-Copie INCHEIERE  prin  care se  incuviinteaza modificarile aduse actelor constitutive ale Sindicatului Angajatilor Delphi, conform  INCHEIERE definitiva  nr. 685/28.06.2018;

-Adresa SINDICATUL  ANGAJATILOR  APTIV  DIN ROMANIA,  privind numărul total de membri de sindicat  ;

-Adeverinta  APTIV TECHNOLOGY SERVICES & SOLUTIONS SRL  privind numarul total de angajati.

 

SINDICATUL  NATIONAL  SPORT  SI  TINERET

Având în vedere prevederile  art. 52 lit. C din  Legea nr. 62/2011, republicată, Legea dialogului  social, la dosar au fost depuse următoarele:

-Copia hotărârii judecătoreşti  prin  care se  dispune inscrierea  SINDICATUL NATIONAL  SPORT  SI  TINERET  in Registrul special  tinut la grefa Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti, conform  SENTINŢĂ  CIVILĂ   nr. 31/S/23.09.2016;

-Declaratia presedintelui de sindicat  privind numărul total de membri de sindicat 

-Adresa  CLUBUL  SPORTIV  MUNICIPAL  TIMISOARA  nr. 372/23.08.2019.

 

SINDICATUL  NATIONAL  SPORT  SI  TINERET

Având în vedere prevederile  art. 52 lit. C din  Legea nr. 62/2011, republicată, Legea dialogului  social, la dosar au fost depuse următoarele:

Copia hotărârii judecătoreşti  prin  care se  dispune inscrierea  SINDICATUL NATIONAL  SPORT  SI  TINERET  in Registrul special  tinut la grefa Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti, conform  SENTINŢĂ  CIVILĂ   definitiva  nr. 31/S/23.09.2016;

-Declaratia presedintelui de sindicat  privind numărul total de membri de sindicat 

-Informare  CCS  Timisoara.

 

SINDICATUL LIBER AL ANGAJATILOR CONSILIULUI JUDETEAN TIMIŞ

 Având în vedere prevederile  art. 52 lit. C din  Legea nr. 62/2011, republicată, Legea dialogului  social, la dosar au fost depuse următoarele:

-Copia  SENTINTEI  CIVILE  nr. 499/15.12.2006, JUDECATORIA TIMISOARA;

-Copia ultimei  SENTINTE CIVILE nr. 8583/11.07.2017  prin care se modifica statutul şi componenta  biroului executiv al sindicatului ;

-Adresa  privind numărul total de membri de sindicat  ;

-Adresa   emisă de  CONSILIUL  JUDETEAN  TIMIS privind  numărul  angajaţilor  

 

 

SINDICATUL  LIBER INDEPENDENT UZINA ELECTRICA TIMISOARA

- Copia  hotărârii judecătoreşti prin care se modifica componenta biroului executiv  al sindicatului şi a comisiei de cenzori, prin SENTINŢĂ  CIVILĂ  nr. 2441/21.02.2013;

- Copia  ultimei hotărâri judecătoreşti definitiva prin care se modifica componenta biroului executiv  al sindicatului, prin SENTINŢĂ  CIVILĂ  nr. 3322/13.03.2017;

- Declaraţie privind numărul total de membri de sindicat  ;

- Adeverinţă  privind  numărul  angajaţilor  din  unitate.

 

SINDICATUL  SLPUS  VICTOR BABES         

Având în vedere prevederile  art. 52 lit. C din  Legea nr. 62/2011, republicată, Legea dialogului social, la dosar au fost depuse următoarele:

Copia sentinţei civile nr. 339/21.06.1990;

Copia ultimei  hotărârii judecătoreşti definitivă prin care se modifica statutul şi componenta organelor de conducere si control ale sindicatului, prin SENTINŢĂ    nr. 10091/15.09.2015;

Adresa nr.17/20.03.2019 privind numărul total de membri de sindicat  ;

Adresa nr. 2732/21.03.2019 emisă de  angajator Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie  Dr. Victor Babes privind  numărul  angajaţilor  din  unitate.

 

 

SINDICATUL INDEPENDENT,,UNIVERS” DIN S.C. SOLECTRON ROMANIA SRL

Având în vedere prevederile  art. 52 lit. C din  Legea nr. 62/2011, republicată, Legea dialogului social, la dosar au fost depuse următoareleCopia hotărârii judecătoreşti definitivă prin  care se  autorizează funcţionarea Sindicatului Independent „UNIVERS” din  S.C. ’’SOLECTRON ROMANIA ’’SRL, conform  SENTINŢĂ  CIVILĂ  nr. 244/25.04.2002;

Copia ultimei  hotărârii judecătoreşti prin care se modifica componenta comitetului de conducere a sindicatului  şi a comisiei de cenzori, prin SENTINŢĂ  CIVILĂ  nr. 9466/23.08.2016;

Declaraţie privind numărul total de membri de sindicat  ;

Adeverinţă  emisă de  angajator S.C. FLEXTRONICS ROMANIA S.R.L. privind  numărul  angajaţilor  din  unitate.

 

SINDICATUL  LIBER APELE ROMANE - FIL. TIMISOARA

La dosar au fost depuse următoarele:

Copia sentintei civile nr. 293/13.05.1990 ;

Copia ultimei  hotărârii judecătoreşti definitive prin care se modifica statutul si comitetul sindical, prin sentinta nr. 13381/21.11.2018;

Adeverinta privind numarul total de de mebri de sindicat;

Adeverinţă  emisă de  angajator  privind  numărul  angajaţilor  din  unitate.

 

SINDICATUL  MERIDIAN 22 LUGOJ

Având în vedere prevederile  art. 52 lit. C din  Legea nr. 62/2011, republicată, Legea dialogului social, la dosar au fost depuse următoarele:

Copie : ROMANIA, JUDECĂTORIA LUGOJ, JUDEŢUL TIMIŞ, DOSAR NR. 17/1990, ÎNCHEIERE  nr.18 Camere de Consilul din 12.03.1990 prin  care se înregistrează ca persoană juridică Sindicatul Liber IGC Lugoj din cadrul IGCL Lugoj ;

Copia ultimei  hotărârii judecătoreşti prin care se autorizează noua componenţă a Biroului executiv , prin SENTINŢĂ  CIVILĂ  nr. 822/21.03.2005;

Declaraţie privind numărul total de membri de sindicat semnată de preşedintele  sindicatului  ;

Adeverinţă  emisă de  angajator  privind  numărul  angajaţilor  din  unitate.

 

 

SINDICATUL  IT  TIMIŞOARA- SITT

Având în vedere prevederile  art. 52 lit. C din  Legea nr. 62/2011, republicată, Legea dialogului social, la dosar au fost depuse următoarele:

-Copia hotărârii judecătoreşti definitivă şi irevocabilă prin  care se  autorizează funcţionarea SINDICATULUI LIBER DIN ALCATEL- LUCENT TIMIŞOARA potrivit procesului verbal de constituire a sindicatului din data de 06.07.2009, conform  SENTINŢĂ  CIVILĂ  nr. 287/13.07.2009;

-Copia hotărârii judecătoreşti definitivă şi irevocabilă prin  care se modifică statutul sindicatului, precum şi înregistrarea noii denumiri a sindicatului, respectiv SINDICATUL IT TIMISOARA- SITT,  prin  ÎNCHEIERE  CIVILĂ  nr.179/16.04.2010;

-Copia ultimei hotărârii judecătoreşti definitivă    prin care se încuvinţează modificările survenite în componenţa comitetului de conducere a sindicatului şi a comisiei de cenzori prin  ÎNCHEIEREA  CIVILĂ  nr. 7216/12.05.2014;

-Adresa nr. 01/SITT/25/07/2018 semnată de preşedintele  sindicatului  privind numărul total de membri de  sindicat  din  unitate;

-Adeverinta  emisa de  angajator  privind  numărul  angajaţilor  din  unitate.

 

 

 

SINDICATUL ” SANITAS ” DIN CADRUL SPITALULUI ORĂŞENESC FĂGET

Având în vedere prevederile  art. 52 lit. C din  Legea nr. 62/2011, republicată, Legea dialogului social, la dosar au fost depuse următoarele:

  Copia hotărârii judecătoreşti  de acordare a  personalităţii juridice Sindicatului ” SANITAS ” DIN CADRUL SPITALULUI ORĂŞENESC FĂGET , conform  ÎNCHEIERE CIVILĂ  nr. 389/28.06.2011;

Declaraţie semnată de preşedintele  sindicatului  privind numărul total de membri de  sindicat  din  unitate;

Adresa   SPITALULUI ORĂŞENESC FĂGET cu nr. 1312/13.04.2018    privind  numărul  angajaţilor  din  unitate .

 

SINDICATUL  LIBER NESTLE ROMANIA

 Având în vedere prevederile  art. 52 lit. C din  Legea nr. 62/2011, republicată, Legea dialogului social, la dosar au fost depuse următoarele:

  Copia hotărârii judecătoreşti  prin  care se  autorizează funcţionarea  SINDICATUL LIBER ’’NESTLE” , conform  SENTINŢĂ  CIVILĂ  nr. 336/2003;

Copia ultimei hotărârii judecătoreşti definitivă         avand ca obiect modificarea de acte constitutive prin SENTINŢĂ  nr. 2245/28.02.2018;

Declaraţie semnată de preşedintele  sindicatului  privind numărul total de membri de  sindicat  din  unitate;

Adresa S.C. NESTLE ROMANIA S.R.L cu nr. 986/10.04.2018    privind  numărul  angajaţilor  din  unitate .

 

 

 

SINDICATUL BIBLIOTECII JUDETENE TIMIS "BIBLOS

- Copia hotărârii judecătoreşti  irevocabilă prin  care se  autorizează  funcţionarea               sindicatului, conform  SENTINŢĂ  CIVILĂ  nr. 75/16.02.2007;

- Adeverinţă semnată de liderul  sindicatului  privind numărul total de membri de  sindicat  din  unitate;

- Adeverinţă  nr. 1536/21.11.2017,   privind  numărul  angajaţilor  din  unitate .

 

SINDICATUL INDEPENDENT METAL FILTRE

 

Copia hotărârii judecătoreşti  prin  care se  acorda  personalitate juridică SINDICATULUI  INDEPENDENT METAL FILTRE  , conform  SENTINŢĂ  CIVILĂ  nr. 1919/2017;

Tabel nominal cu angajaţii înscrişi în SINDICATUL INDEPENDENT METAL FILTRE;

Adresa S.C. FILTRATION GROUP S.R.L cu nr. 802/10.11.2017    privind  numărul  angajaţilor  din  unitate .

 

SINDICATUL  KROMBERG & SCHUBERT TIMIŞOARA

- Copia hotărârii judecătoreşti prin  care se  autorizează funcţionarea SINDICATUL    KROMBERG & SCHUBERT TIMIŞOARA, conform  SENTINŢĂ  CIVILĂ  nr. 317/24.08.2009, DECIZIA CIVILĂ  NR.655/R/18.05.2010;

- Copia hotărârii judecătoreşti prin  care se modifică acte constitutive,  prin  SENTINŢĂ  CIVILĂ  nr. 3912/21.03.2013;

- Copia ultimei hotărârii judecătoreşti definitivă    prin care se încuvinţează modificările survenite în componenţa consiliului de conducere a sindicatului prin SENTINŢĂ  CIVILĂ  nr. 784/02.02.2016;

- Declaraţie semnată de preşedintele  sindicatului  privind numărul total de membri de  sindicat  din  unitate;

- Adresa  angajatorului cu nr. 2441HRA/04.10.2017 către JUDECATORIA TIMISOARA,   privind  numărul  angajaţilor  din  unitate .

 

 

16.08.2017

 

Sindicatul Liber National Radiocomunicatii

-Copia hotărârii judecătoreşti de dobandire a personalitatii juridice de sindicat, prin  SENTINŢĂ  CIVILĂ  nr.6360/08.03.2012;

-Copia ultimei hotărârii judecătoreşti definitivă avand ca obiect modificările survenite in componenta organului de conducere al Sindicatul Liber National Radiocomunicatii prin  SENTINŢĂ  CIVILĂ  nr.6951/31.05.2017;

-Declaraţie  semnată de  reprezentantul legal al sindicatului  privind numărul total de membri de  sindicat  din  unitate;

-Dovada  angajatorului  privind  numărul  angajaţilor  din  unitate.

 

 

28.06.02017

 

SINDICATUL  IT TIMIŞOARA-SITT

-Copia hotărârii judecătoreşti definitivă şi irevocabilă prin  care se  autorizează funcţionarea SINDICATULUI LIBER DIN ALCATEL- LUCENT TIMIŞOARA potrivit procesului verbal de constituire a sindicatului din data de 06.07.2009, conform  SENTINŢĂ  CIVILĂ  nr. 287/13.07.2009;

-Copia hotărârii judecătoreşti definitivă şi irevocabilă prin  care se modifică statutul sindicatului, precum şi înregistrarea noii denumiri a sindicatului, respectiv SINDICATUL IT TIMISOARA- SITT,  prin  ÎNCHEIERE  CIVILĂ  nr.179/16.04.2010;

-Copia ultimei hotărârii judecătoreşti definitivă    prin care se încuvinţează modificările survenite în componenţa comitetului de conducere a sindicatului şi a comisiei de cenzori prin  ÎNCHEIEREA  CIVILĂ  nr. 7216/12.05.2014;

-Adresa nr. 01/SITT/19/06/2017 semnată de preşedintele  sindicatului  privind numărul total de membri de  sindicat  din  unitate;

-Adresa  angajatorului  privind  numărul  angajaţilor  din  unitate.

 

 

 

13.06.2017

 

SINDICATUL  LUGOMET

-Copia hotărârii judecătoreşti definitivă prin  care se  dispune înregistrarea Sindicatului LUGOMET LUGOJ  ca persoană juridică, prin  SENTINŢĂ  CIVILĂ  nr.1670/07.08.2002;

-Copia ultimei hotărârii judecătoreşti definitivă având ca obiect modificarea actului constitutiv respectiv a componenţei Consiliului Director  formulată de către SINDICATUL LUGOMET LUGOJ  prin  SENTINŢĂ CIVILĂ  nr.1746/10.06.2010;

-Declaraţie  semnată de preşedintele  sindicatului  privind numărul total de membri de  sindicat  din  unitate;

 

16.05.2017

 

SINDICATUL  LIBER  HURO  SUPERMOLD

-Copia hotărârii judecătoreşti definitivă prin  care se  dispune înregistrarea Sindicatului ROMACOST SA   ca persoană juridică, prin  SENTINŢĂ  CIVILĂ  nr.102/27.06.1991;

-Copia ultimei hotărârii judecătoreşti definitivă având ca obiect modificare acte constitutive  formulată de către SINDICATUL LIBER HURO- SUPERMOLD prin  INCHEIEREA nr.819/19.01.2017;

-Declaraţie  semnată de preşedintele  sindicatului  privind numărul total de membri de  sindicat  din  unitate;

-Adresa  angajatorului  privind  numărul  angajaţilor  din  unitate.

 

SINDICATUL AMBULANŢA TIMIŞOARA

-Copia hotărârii judecătoreşti care dispune legalizarea juridică a Statului sindical al sindicatului AMBULANTA Timişoara, prin SENTINŢĂ  CIVILĂ  nr.114/10.04.1997;

-Copia ultimei hotărârii judecătoreşti prin care se modifică componenţa biroului executiv al  sindicatului prin  SENTINŢĂ  CIVILĂ  DEFINITIVĂ  nr. 737/18.01.2017;

-Declaraţia  semnată de de reprezentantul legal al sindicatului  privind numărul total de membri de  sindicat  din  unitate;

-Declaraţia  angajatorului  privind  numărul  angajaţilor  din  unitate.

 

SINDICATUL REGIA AUTONOMA SALUBRITATEA Timişoara

-Copia hotărârii judecătoreşti definitivă prin  care se  dispune înregistrarea Sindicatul Regia Autonomă Salubritatea Timişoara ca persoană juridică, prin SENTINŢĂ  CIVILĂ  nr.126/16.09.1991;

-Copia ultimei hotărârii judecătoreşti prin care se modifică  statutul şi componenţa organelor de conducere ale  SINDICATULUI LIBER SC RETIM RWE ECOLOGIC SERVICE S.A. prin  SENTINŢĂ  CIVILĂ  DEFINITIVĂ  ŞI IREVOCABILĂ  nr. 7897/22.03.2012;

-Adeverinţă  semnată de de reprezentantul legal al sindicatului  privind numărul total de membri de  sindicat  din  unitate;

-Adeverinţa /Dovada  angajatorului  privind  numărul  angajaţilor  din  unitate.

 

SINDICATUL DICASTERIAL

 

-Copia hotărârii judecătoreşti care autorizează funcţionarea sindicatului avand ca organe de conducere Adunarea generala si biroul executiv, prin SENTINŢĂ  CIVILĂ DEFINITIVĂ, IREVOCABILA nr.139/09.03.2005;

-Copia ultimei hotărârii judecătoreşti prin care se modifică componenţa biroului executiv al  sindicatului prin  SENTINŢĂ  CIVILĂ  DEFINITIVĂ  nr. 15333/20.12.2016;

Declaraţia  semnată de de reprezentantul legal al sindicatului  privind numărul total de membri de  sindicat  din  unitate;

-Adresa cu nr. 422/06.03.2017   privind  numărul  angajaţilor  din  CURTEA  DE  APEL  Timisoara.

 

 

SINDICATUL  PRO AS

 

-Copia hotărârii judecătoreşti definitivă şi irevocabilă prin  care se  dispune înscrierea Sindicatului Liber al  Salariaţilor din  D.G.A.S.P.C Timiş  în Registrul Persoanelor Juridice, prin  SENTINŢĂ  CIVILĂ  nr.116/25.02.2005;

-Copia ultimei hotărârii judecătoreşti definitivă prin care se modifică  statutul şi componenţa organelor de conducere  şi control ale  SINDICATULUI PRO AS prin  SENTINŢĂ  CIVILĂ  nr.13177/02.12.2015;

-Declaraţie  semnată de de reprezentantul legal al sindicatului  privind numărul total de membri de  sindicat  din  unitate;

-Dovada  angajatorului  privind  numărul  angajaţilor  din  unitate.

 

 

SINDICATUL  FILARMONICII “BANATUL” DIN TIMIŞOARA

 

- copia hotărârii judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice de sindicat, prin ÎNCHEIERE CIVILĂ nr. 54/26.02.1990 a SINDICATULUI  INDEPENDENT AL ARTIȘTILOR INSTRUMENTIȘTI DIN FILARMONICA DE STAT “BANATUL” TIMIŞOARA;

-copia ultimei hotărâri judecătoreşti definitivă având ca obiect  modificarea statutului și a componenţei  organului de conducere al SINDICATULUI  FILARMONICII BANATUL TIMIŞOARA  prin sentinţă  civilă   nr. 17577/09.12.2014;

-Adeverinta  semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind nr. total de membri de       sindicat din unitate;

-Adeverinta angajatorului privind numărul angajaţilor din unitate.

 

 

 

02.03.2017

SINDICATUL TIMCON

 

-Copia hotărârii judecătoreşti care dispune înregistrarea ca persoană juridică a Sindicatului liber independent din Antrepriza nr. 4 Timişoara, prin Sentinţă Civilă    nr.260/27.04.1990;

-Copia ultimei hotărârii judecătoreşti prin care se modifică componenţa organelor de conducere  şi control ale sindicatului prin  SENTINŢĂ  CIVILĂ  nr. 368/03.07.2003;

-Declaraţia  semnată de vicepreşedintele sindicatului  privind numărul total de membri de  sindicat  din  unitate;

-Declaraţia  angajatorului  privind  numărul  angajaţilor  din  unitate.

 

 

 

07.02.2017

SINDICATUL  CASA DE SANATATE TIMIS

 

Copia hotărârii judecătoreşti definitivă şi irevocabilă care autorizeaza funcţionarea  sindicatului, prin  SENTINŢĂ  CIVILĂ  nr.140/08.03.2001;

Copia hotărârii judecătoreşti definitivă şi irevocabilă prin care se modifică componenţa organelor de conducere prin  SENTINŢĂ  CIVILĂ  nr.233/11.06.2008;

Copia ultimei hotărârii judecătoreşti prin care se modifică vicepreşedintele organizaţiei sindicale prin Sentinta Civila nr.130/19.03.2010;

Declaraţia  semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri de  sindicat  din  unitate;

Declaraţia  angajatorului  privind  numărul  angajaţilor  din  unitate.

 

 

06.02.2017

SINDICATULUI  TRANSPORTATORILOR TIMIŞOARA

 

Copia hotărârii judecătoreşti definitivă de dobândire a personalităţii juridice de sindicat, prin ÎNCHEIERE CIVILĂ nr. 268/03.05.2001 a SINDICATULUI  TRANSPORTATORILOR TIMIŞOARA, Copia ultimei hotărârii judecătoreşti definitivă şi irevocabilă având ca obiect  modificarea statutului și a componenţei  organului de conducere al SINDICATULUI  TRANSPORTATORILOR TIMIŞOARA prin Sentinţă  civilă   nr. 15131/31.05.2012;

Declaraţia  semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind nr. total de membri de       sindicat din unitate;

 

08.11.2016

SINDICATUL  LIBER  MODA TIM TIMIŞOARA

 

- Copia hotărârii judecătoreşti definitivă de dobândire a personalităţii juridice de sindicat, prin SENTINŢĂ CIVILĂ nr. 257/26.04.1990 a SINDICATUL LIBER AL INTREPRINDERII DE CONFECTII “BEGA ”TIMIŞOARA;

- Copia ultimei hotărârii judecătoreşti definitivă şi irevocabilă prin care se modifică componenţa  Biroului Executiv şi ai Colegiului Sindicatului Liber Moda Tim Timişoara prin Sentinţă  civilă   nr. 323/22.08.2007;

- Declaraţia  semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind nr. total de membri de       sindicat din unitate;

- Declaraţia angajatorului privind numărul angajaţilor din unitate.

 

08.11.2016

SINDICATUL LIBER ISIM

 

-Copia hotărârii judecătoreşti definitivă de dobândire a personalităţii juridice de sindicat, prin  SENTINŢĂ  CIVILĂ  nr.215/10.04.1990;

-Copia ultimei hotărâri judecătoreşti definitivă si irevocabilă prin care se modifică componenţa organelor de conducere şi de control ale SINDICATUL  LIBER ISIM prin Sentinta -Civila nr.3483/07.04.2016;

-Declaraţia  semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri de  sindicat  din  unitate;

-Declaraţia  angajatorului  privind  numărul  angajaţilor  din  unitate.

 

28.09.2016

SINDICATUL TEATRULUI  PENTRU COPII ŞI TINERET “MERLIN ” TIMIŞOARA;

 

-Copia hotărârii judecătoreşti definitivă şi irevocabilă de dobândire a personalităţii juridice de sindicat, prin SENTINŢĂ CIVILĂ nr. 657/17.01.2013 a SINDICATUL TEATRULUI  PENTRU COPII ŞI TINERET “MERLIN ” TIMIŞOARA;

-Copia ultimei hotărârii judecătoreşti prin care se modifică statutul şi componenţa  biroului executiv al  sindicatului prin Sentinţă  civilă   nr. 6260/07.06.2016;

-Declaraţia  semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind nr. total de membri de       sindicat din unitate;

-Declaraţia angajatorului privind numărul angajaţilor din unitate.

 

03.06.2016

SINDICATUL  IT  TIMIŞOARA

 

 Având în vedere prevederile  art. 52 lit. C din  Legea nr. 62/2011, republicată, Legea dialogului social, la dosar au fost depuse următoarele:

-Copia hotărârii judecătoreşti definitivă şi irevocabilă de dobândire a personalităţii juridice de sindicat, prin SENTINŢĂ CIVILĂ nr. 287/13.07.2009 a SINDICATUL LIBER “DIN ALCATEL-LUCENT” TIMIŞOARA;

-Copia hotărârii judecătoreşti definitivă şi irevocabilă având ca obiect modificare statut, denumire şi sediu sindicat prin Încheierea civilă   nr. 179/16.04.2010;

-Copia ultimei hotărârii judecătoreşti prin care se modifică componenţa  comitetului de conducere  a sindicatului şi a comisiei de cenzori prin Încheierea   civilă   nr. 7216/12.05.2014;

-Declaraţia  semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind nr. total de membri de       sindicat din unitate;

-Declaraţia angajatorului privind numărul angajaţilor din unitate.

 

 

26.05.2016

SINDICATUL AEROPORTULUI TIMIŞOARA

 

Având în vedere prevederile  art. 52 lit. C din  Legea nr. 62/2011, republicată, Legea dialogului social, la dosar au fost depuse următoarele:

-Copia hotărârii judecătoreşti definitivă şi irevocabilă de dobândire a personalităţii juridice de sindicat, prin SENTINŢĂ CIVILĂ nr. 4431/27.09.2012 a SINDICATUL AEROPORTULUI TIMIŞOARA;

-Copia ultimei hotărârii judecătoreşti  prin care se modifică componenţa  Comitetului Executiv al sindicatului prin Sentinţă civilă   nr. 4362/26.04.2016;

-Declaraţia  semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind nr. total de membri de       sindicat din unitate;

-Declaraţia angajatorului privind numărul angajaţilor din unitate.

 

26.04.2016

SINDICATUL SANITAS DIN SPITALUL ORĂŞENESC  SANNICOLAU MARE

 

Având în vedere prevederile  art. 52 lit. C din  Legea nr. 62/2011, republicată, Legea dialogului social, la dosar au fost depuse următoarele:

-Copia hotărârii judecătoreşti definitivă de dobândire a personalităţii juridice de sindicat, prin SENTINŢĂ CIVILĂ nr. 163/23.12.1991 a Sindicatul Cadrelor Medii  şi Auxiliare  Sanitas din Spitalul or. Sînnicolaul Mare;

-Copia ultimei hotărârii judecătoreşti definitivă prin care se modifică componenţa  Biroului Executiv al Sindicatului Sanitas din Spitalul Orăşenesc Sânnicolaul Mare prin Încheierea civilă   nr. 355/23.03.2016;

-Declaraţia  semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind nr. total de membri de       sindicat din unitate;

-Declaraţia angajatorului privind numărul angajaţilor din unitate.

 

18.04.2016

SINDICATUL “  SALPREST”

 

-Copia hotărârii judecătoreşti  de dobândire a personalităţii juridice de sindicat, prin SENTINŢĂ CIVILĂ nr. 2846/07.12.2001 a Sindicatului “ SALPREST”  cu sediul în LUGOJ;

-Declaraţia  semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind nr. total de membri de       sindicat din unitate;

-Declaraţia angajatorului privind numărul angajaţilor din unitate.

 

13.04.2016

SINDICATUL  BIBLIOTECARILOR  DIN  BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ TIMIŞOARA

-Copia hotărârii judecătoreşti definitivă  de dobândire a personalităţii juridice de sindicat, prin INCHEIEREA nr. 123/04.09.1991 a sindicatului;

-Copia ultimei hotărârii judecătoreşti prin care se modifică componenţa  biroului executiv a SINDICATULUI  BIBLIOTECARILOR  DIN  BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ TIMIŞOARA prin  Sentinţă  civilă   nr. 5571/21.04.2015;

-Declaraţia  semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind nr. total de membri de       sindicat din unitate;

-Declaraţia angajatorului privind numărul angajaţilor din unitate.

 

13.04.2016

SINDICATUL  LUCRĂTORILOR  POŞTALI  DIN  ROMÂNIA - FILIALA TIMIŞ, TIMIŞOARA,

 

-Copia hotărârii judecătoreşti definitivă  de dobândire a personalităţii juridice de sindicat, prin SENTINŢĂ CIVILĂ nr. 15124/31.05.2012 a Sindicatul  Lucrătorilor Poştali din România- Filiala Timiş;

-Copia ultimei hotărârii judecătoreşti definitivă prin care se modifică statutul şi  componenţa  organelor de conducere ale petentului Sindicatul Lucrătorilor Poştali din România- Filiala Timiş prin  Sentinţă  civilă   nr. 4571/31.03.2015;

-Declaraţia  semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind nr. total de membri de       sindicat din unitate;

-Declaraţia angajatorului privind numărul angajaţilor din unitate.

 

 

SINDICATUL  LIBER  SPERANŢA

 

-Copia hotărârii judecătoreşti definitivă  de dobândire a personalităţii juridice de sindicat, prin INCHEIEREA nr. 22/19.02.1990 a Sindicatului Liber din Intreprinderea Ambalajul Metalic Timişoara;

-Copia ultimei hotărârii judecătoreşti definitivă prin care se modifică componenţa  Comitetului  Executiv al  Sindicatului prin  Sentinţă  civilă   nr. 188/27.04.2007;

-Declaraţia  semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind nr. total de membri de       sindicat din unitate;

-Declaraţia angajatorului privind numărul angajaţilor din unitate.

 

SINDICATUL  LIBER  DIN  UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA

-Copia hotărârii judecătoreşti definitivă  de dobândire a personalităţii juridice de sindicat, prin Sentinţă civilă nr. 287/10.05.1990 a Sindicatul Liber din Institultul Politehnic “Traian Vuia”  Timişoara ;

-Copia ultimei hotărârii judecătoreşti definitive de îndreptare a erorii materiale formulată de petentul SINDICATUL  LIBER  DIN  UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA prin  Încheiere civilă   nr. 7214/13.06.2014;

-Declaraţia  semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind nr. total de membri de       sindicat din unitate;

-Declaraţia angajatorului privind numărul angajaţilor din unitate.

 

SINDICATUL  UNIVERSITAS  TIMISIENSIS  TIMIŞOARA

-Copia hotărârii judecătoreşti definitivă   prin care se autorizează  funcţionarea sindicatului, prin ÎNCHEIERE civilă nr. 344/07.06.2001 a Sindicatul UNIVERSITAS  TIMISIENSIS  Timişoara ;

-Copia ultimei hotărârii judecătoreşti definitivă, prin care se modifică biroul executiv al sindicatului prin  Sentinţă civilă nr. 13917/18.12.2015;

-Declaraţia  semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind nr. total de membri de       sindicat din unitate;

-Declaraţia angajatorului privind numărul angajaţilor din unitate.

 

 

 

SINDICATUL  LIBER  ŞI  INDEPENDENT  IRE  TIMIŞOARA

 

Copia hotărârii judecătoreşti definitivă  de dobândire a personalităţii juridice de sindicat, prin Sentinţă civilă nr. 216/10.04.1990 a Sindicatul liber-independent din Intreprinderea de reţele electrice  Timişoara ;

Copia ultimei hotărârii judecătoreşti, prin care se modifică biroul executiv al sindicatului prin  Sentinţă civilă nr. 478/22.01.2016;

Declaraţia  semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind nr. total de membri de       sindicat din unitate;

Declaraţia angajatorului privind numărul angajaţilor din unitate.

 

SINDICATUL  LISA  DRAXLMAIER TIMIŞOARA

 

Copia hotărârii judecătoreşti definitivă irevocabilă de dobândire a personalităţii juridice de sindicat, prin ÎNCHEIEREA  CIVILA nr. 59/08.02.2008 a SINDICATUL  LISA  DRAXLMAIER TIMIŞOARA;

Copia ultimei hotărârii judecătoreşti, prin care se modifică statutul şi componenţa organelor de conducere al  sindicatului prin  Sentinţă civilă nr. 7600/09.06.2015;

Declaraţia  semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind nr. total de membri de       sindicat din unitate;

Declaraţia angajatorului privind numărul angajaţilor din unitate.

 

 

SINDICATUL  ATLAS

 

-Copia hotărârii judecătoreşti definitivă şi irevocabilă de dobândire a personalităţii juridice de sindicat prin SENTINTA CIVILA nr. 665/17.01.2013 a  SINDICATULUI  ATLAS;

-Copia hotărârii judecătoreşti definitivă, prin care se modifică statutul sindicatului, precum şi componenţa Biroului executiv al  sindicatului, prin  Sentinţă civilă nr. 2575/19.02.2014;

-Copia ultimei hotărârii judecătoreşti definitivă, de îndreptare eroare material civilă prin  Sentinţă civilă nr. 2575/19.02.2014, Camera de consiliu din data de 05.03.2014;

-Declaraţia  semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind nr. total de membri de       sindicat din unitate;

-Declaraţia angajatorului privind numărul angajaţilor din unitate.

 

SINDICATUL  SĂNĂTATEA  AL  ANGAJAŢILOR  DIN  CADRUL  SPITALULUI  LUGOJ

-Copia hotărârii judecătoreşti definitivă de dobândire a personalităţii juridice de sindicat prin ÎNCHEIERE NR. 23/21.03.1990  a  Sindicatul Independent al Medicilor din Lugoj;

-Copia ultimei hotărârii judecătoreşti, prin care se modifică  componenţa biroului executiv al  sindicatului, prin  Sentinţă civilă nr. 2636/2013;              

-Declaraţia  semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind nr. total de membri de       sindicat din unitate;

-Declaraţia angajatorului privind numărul angajaţilor din unitate.

 

SINDICATUL  19 DECEMBRIE 1989  ELBA

-Copia hotărârii judecătoreşti definitivă prin care se modifică denumirea sindicatului si componenţa  biroului executiv, prin SENTINTA CIVILA nr. 7/26.01.1995 a  sindicatului;

-Copia ultimei hotărârii hotărârii judecătoreşti, prin care se modifică componenţa biroului executiv al  sindicatului prin  Sentinţă civilă nr. 13925/18.12.2015;

-Declaraţia  semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind nr. total de membri de       sindicat din unitate;

-Declaraţia angajatorului privind numărul angajaţilor din unitate.

 

SINDICATUL  SLPUS “V. BABES” TIMISOARA 

 

-Copia hotărârii judecătoreşti definitive de dobândire a personalităţii juridice prin Sentinta Civila nr. 339/21.06.1990  a SINDICATULUI LIBER SPITALUL CLINIC NR.4 TIMISOARA;

-Copie ultimei hotărârii judecătoreşti, prin care se incuviinteaza modificarea survenita in statutul şi in component organelor de conducere si control ale SINDICATULUI LIBER AL PERSONALULUI DIN UNITATEA SANITARA VICTOR BABES, prin sentinta civilă definitiva nr. 10091/15.09.2015;                    

-Declaraţia  semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind nr. total de membri de       sindicat din unitate;

-Declaraţia angajatorului privind numărul angajaţilor din unitate.

  

SINDICATUL  LIBER AZUR  TIMIŞOARA 

 

-Copia hotărârii judecătoreşti definitivă de dobândire a personalităţii juridice de sindicat prin Încheiere nr. 201/03.04.1990  a Sindicatului Liber al salariaţilor din Intreprinderea de Lacuri şi Vopsele  ”Azur” Timişoara ;

-Copia ultimei hotărârii judecătoreşti definitivă şi irevocabilă, prin care se modifică  componenţa biroului executiv al  SINDICATULUI LIBER AZUR TIMIŞOARA, prin  Sentinţă civilă nr. 457/10.11.2010;               

-Declaraţia  semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind nr. total de membri de       sindicat din unitate;

-Declaraţia angajatorului privind numărul angajaţilor din unitate.

 

SINDICATUL  IT  TIMIŞOARA

- Copia hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a personalităţii juridice de sindicat prin Sentinţă civilă  nr. 287/13.07.2009  a SINDICATUL  LIBER ,,DIN ALCATEL-LUCENT  TIMIŞOARA” ;

- Copia hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile, prin care se modifică statut, denumirea şi sediu sindicat, prin  Încheierea civilă nr. 179/16.04.2010;  

- Copia ultimei hotărârii judecătoreşti definitivă, prin care se modifică  componenţa organelor  de conducere ale sindicatului, prin  Sentinţă civilă nr. 7216/13.06.2014;               

- Declaraţia  semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind nr. total de membri de       sindicat din unitate;

- Declaraţia angajatorului privind numărul angajaţilor din unitate.

  

SINDICATUL ,, ACTIV” AL ANGAJAŢILOR DIN CADRUL D.G.A.S.P.C. TIMIŞ

- Copia hotărârii judecătoreşti definitiva şi irevocabila de dobândire a personalităţii juridice de sindicat prin Sentinţă civilă  nr. 76/16.02.2007  a SINDICATUL,, ACTIV” AL ANGAJAŢILOR DIN CADRUL D.G.A.S.P.C. TIMIŞ;

- Copia ultimei hotărârii judecătoreşti definitivă, prin care se modifică  componenţa biroului executiv al sindicatului, prin  Sentinţă civilă nr. 4933/07.04.2015;           

- Declaraţia  semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind nr. total de membri de       sindicat din unitate;

- Declaraţia angajatorului privind numărul angajaţilor din unitate.

 

SINDICATUL  LIBER INDEPENDENT ELECTROCENTRALE CET SUD TIMISOARA

- Copia hotararii judecatoresti definitive de dobandire a personalitatii juridice de sindicat prin incheierea  nr. 176/27.03.1990  a SINDICATULUI  LIBER INDEPENDENT ELECTROCENTRALE  CET SUD TIMISOARA;

- Copie ultimei hotararii judecatoresti definitive, care se modifica acte constitutive, prin  Sentinta civila nr. 13426/24.10.2013;                    

- Declaratia  semnata de reprezentantul legal al sindicatului privind nr. total de membri de       sindicat din unitate;

- Declaratia angajatorului privind numarul angajatilor din unitate.

 

SINDICATUL ANGAJATILOR  DELPHI  - SANNICOLAU MARE, STR.GARII,NR.11 JUD. TIMIS

-Copia hotararii judecatoreşti definitive şi irevocabilă de dobandire a personalitatii juridice de sindicat prin Sentinţa Civila  nr. 78/19.12.2008 a SINDICATULUI ANGAJATILOR DELPHI,

-copie ultimei hotărârii judecatoreşti definitive şi irevocabilă, prin care se modifică  componenţa comitetului de conducere a sindicatului şi a comisiei de cenzori, prin  Sentinţă civilă nr. 1033/03.09.2014;  

-Declaraţia  semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind nr. total de membri de       sindicat din unitate;

-Declaraţia angajatorului privind numărul angajaţilor din unitate.

  

SINDICATUL INDEPENDENT “UNIVERS” DIN SC SOLECTRON ROMÂNIA SRL -TIMIŞOARA, CALEA TORONTALULUI  DN 6, KM 5,7, JUD. TIMIŞ

Având în vedere prevederile  art. 52 lit. C din  Legea nr. 62/2011, rep.-Legea dialogului social, la dosar au fost depuse următoarele:

-Copia hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabilă de dobândire a personalităţii juridice de sindicat prin Sentinţa Civilă  nr. 244/25.04.2002 a SINDICATUL INDEPENDENT “UNIVERS” DIN SC SOLECTRON ROMÂNIA SRL, copie ultimei hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabilă, prin care se modifică  componenţa comitetului de conducere a sindicatului şi a comisiei de cenzori, prin  Sentinţă civilă nr. 3465/13.09.2012;  

 -Declaraţia  semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind nr. total de membri de       sindicat din unitate;

-Declaraţia angajatorului privind numărul angajaţilor din unitate.

  

SINDICATUL  ADMINISTRATIEI PUBLICE “SUMIGUL” GATAIA - Gataia,  Str. Carpaţi, nr. 106, jud. Timiş

 

-Copia hotararii judecatoresti definitive de dobandire a personalitatii juridice de sindicat prin Sentinta Civila  nr. 1267/17.10.2013  a  SINDICATULUI ADMINISTRATIEI PUBLICE “SUMIGUL” GATAIA;

-Declaratia  semnata de reprezentantul legal al sindicatului privind nr. total de membri de sindicat din unitate;

-Declaratia angajatorului privind numarul angajatilor din unitate.

 

SINDICATUL  LIBER AL  TEATRULUI  NATIONAL MIHAI  EMINESCU TIMISOARA

 -Copia hotararii judecatoresti definitive de dobandire a personalitatii juridice de sindicat prin incheierea  nr. 100/06.03.1990 a Sindicatului  Liber al Colectivului Teatrului National Timisoara;

 -Copia  ultimei hotararii judecatoresti definitive, prin care se modifica denumirea sindicatului din SINDICATUL  LIBER AL COLECTIVULUI TAETRULUI NATIONAL MIHAI  EMINESCU  TIMISOARA  in SINDICATUL  LIBER  AL  TEATRULUI  NATIONAL  MIHAI  EMINESCU  TIMISOARA  si componenta biroului permanent  al sindicatului,  prin  Sentinţa civila nr. 9719/09.07.2013;

 -Declaratia  semnata de reprezentantul legal al sindicatului privind nr. total de membri de sindicat din unitate;

 -Declaratia angajatorului privind numarul angajatilor din unitate.

 

Sindicatul  “INCDEMC” Timişoara

-Copia sentinţei civile, de înfiinţare a Sindicatului “INCDEMC” Timişoara ca persoană juridică nr. 15686/12.12.2013;

-Declaraţia  semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind nr. total de membri de sindicat din unitate;

-Declaraţia angajatorului privind numărul angajaţilor din unitate.

 

Sindicatul Liber Independent Spumotim Timisoara

-Copia hotararii judecatoresti de dobandire a personalitatii juridice de sindicat prin Sentinta civila a Sindicatului Liber Independent Spumotim Timisoara;

-Copia  ultimei hotarari judecatoresti definitiva de modificare in statutul si componenta  consiliului  de conducere  a  sindicatului  prin  Sentinta civila  a Sindicatului Liber Independent Spumotim Timisoara.

-Declaratia  semnata de reprezentantul legal al sindicatului privind nr. total de membri de sindicat din unitate;

-Declaratia angajatorului privind numarul angajatilor din unitate.

 

Sindicatul Kromberg & Schubert Timisoara

-Copia sentintei civile, de infiintare a Sindicatului salariatilor din Intreprinderea "Spumotim" ca persoana juridica nr. 382/19.09.1990, copie a ultimei sentinte civile judecatoresti de modificare a componentei Biroului executiv al sindicatului prin  Sentinta civila nr. 14873/28.11.2013;

-Declaratia  semnata de reprezentantul legal al sindicatului privind nr. total de membri de sindicat din unitate;

-Declaratia angajatorului privind numarul angajatilor din unitate.

 

Sindicatul  Liber  National  Radiocomunicatii  si sindicatul asociat Sindicatul Liber Directia Radiocomunicatii Timisoara

-Copia hotararii judecatoresti definitive si irevocabile de dobandire a personalitatii juridice de sindicat prin Sentinta civila  nr. 6360 /08.03.2012, copie a ultimei hotarari judecatoresti de modificare a statutului sindicatului  prin  Sentinta civila nr. 7966/06.06.2013 a Sindicatului  Liber  National  Radiocomunicatii;

-Copia hotararii judecatoresti definitive de dobandire a personalitatii juridice de sindicat prin Sentinta civila  nr. 308/28.05.1990, copie a ultimei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile de modificare a componentei organului de conducere al sindicatului  prin  Sentinta civila nr. 467/05.12.2008 a sindicatului asociat Sindicatul Liber Directia Radiocomunicatii Timisoara.

-Declaratia  semnata de reprezentantul legal al sindicatului privind nr. total de membri de sindicat din unitate;

-Declaratia angajatorului privind numarul angajatilor din unitate.

 

Sindicatul  PRO A.S.

-Copia hotararii judecatoresti definitive si irevocabile de dobandire a personalitatii juridice de sindicat prin Sentinta civila  nr. 116/25.02.2005 a Sindicatului  Liber 

 al salariatilor din D.G.A.S.P.C. Timis;

-Copia  ultimei hotarari judecatoresti de modificare a componentei organului de conducere al sindicatului  prin  Sentinta civila nr. 13150/26.05.2011 a Sindicatului PRO A.S.

-Declaratia  semnata de reprezentantul legal al sindicatului privind nr. total de membri de sindicat din unitate;

-Declaratia angajatorului privind numarul angajatilor din unitate.

 

Sindicatul SCENA al Operei Nationale Romane

-Copia sentintei civile de infiintare a sindicatului ca persoana juridica nr. 127/19.09.1991, copie a ultimei sentinte civile judecatoresti definitiva de modificare a componentei Biroului executiv al sindicatului prin  Sentinta civila nr. 4358/28.03.2013;

-Declaratia  semnata de reprezentantul legal al sindicatului privind nr. total de membri de sindicat din unitate;

-Declaratia angajatorului privind numarul angajatilor din unitate.

 

Sindicatul SC Bega Reparatii Vagoane Timisoara SA

-Copia sentintei civile definitive de dobandire a pesonalitatii juridice de sindicat cu nr. 54/28.06.1999, copie a ultimei hotarari judecatoresti definitiva de modificare intervenita in statutul sindicatului prin  Sentinta civila nr. 915/21.11.2002;

-Declaratia  semnata de reprezentantul legal al sindicatului privind nr. total de membri de sindicat din unitate;

-Declaratia angajatorului privind numarul angajatilor din unitate.

 

Sindicatul  DRUMCO Timisoara

-Copia sentintei civile definitive de dobandire a pesonalitatii juridice de sindicat cu nr. 270/04.05.1990, copia  sentintei civile definitiva privind  modificarile  survenite in  denumirea sindicatului prin sentinta civila nr. 144/19.08.1998,  copie a ultimei hotarari  judecatoresti  definitiva si irevocabila privind   modificarile survenite in  componenta  consiliului de conducere, respectiv a biroului executiv si a comisiei de cenzori   prin  Sentinta civila nr. 1662/07.02.2013;

-Declaratia  semnata de reprezentantul legal al sindicatului privind nr. total de membri de sindicat din unitate;

-Declaratia angajatorului privind numarul angajatilor din unitate.

 

Sindicatul  Aeroportului  Timisoara:

-Copia hotararii judecatoresti definitive si irevocabila de dobandire a pesonalitatii juridice de sindicat prin   Sentinta civila nr. 4431/27.09.2012.

-Declaratia  semnata de reprezentantul legal al sindicatului privind numarul total de membri de sindicat din unitate;

-Declaratia angajatorului privind numarul angajatilor din unitate.

 

Sindicatul  Liber Moda Tim Timisoara:

-Copia hotararii judecatoresti de dobandire a pesonalitatii juridice de sindicat prin   Sentinta civila nr. 257/26.04.1990, copie a  hotararii judecatoresti de schimbare a denumirii Sindicatului si a modificarilor intervenite in comitetul de sindicat prin  Sentinta civila nr. 193/04.08.1997, copie a ultimei  hotarari judecatoresti definitiva si irevocabila privind modificarile survenite in componenta Biroului Executiv si ai Colegiului   Sindicatului prin  Sentinta civila nr. 323/22.08.2007.

-Declaratia  semnata de reprezentantul legal al sindicatului privind numarul total de membri de sindicat din unitate;

-Declaratia angajatorului privind numarul angajatilor din unitate.

 

Sindicatul  Sanitas  din  cadrul  Spitalului  Orasenesc Faget:

-Copia incheierii civile definitiva si irevocabila de acordare a personalitatii juridice sindicatului nr. 389/28.06.2011.

-Declaratia  semnata de reprezentantul legal al sindicatului privind nr. total de membri de sindicat din unitate;

-Declaratia angajatorului privind numarul angajatilor din unitate.

 

Sindicatul, PECO Timisoara:

-Copia incheierii civile definitive de dobandire a pesonalitatii juridice de sindicat cu nr. 132/19.03.1990, copie a hotararii judecatoresti definitive si irevocabile privind modificarile survenite in  statutul sindicatului prin  Sentinta civila nr. 209/16.05.2007, copie a ultimei hotarari judecatoresti definitiva de modificare a statului si a componentei consiliului de  sindicat prin  Sentinta civila nr. 15243/16.06.2011.

-Declaratia  semnata de reprezentantul legal al sindicatului privind nr. total de membri de sindicat din unitate;

-Declaratia angajatorului privind numarul angajatilor din unitate.

 

Sindicatul  Plastique  Forme  Timisoara:

-Copia incheierii civile definitive de infiintare a sindicatului nr. 380/05.10.2007.

-Declaratia  semnata de reprezentantul legal al sindicatului privind nr. total de membri de sindicat din unitate;

-Declaratia angajatorului privind numarul angajatilor din unitate.

 

 Sindicatul   Liber  S.C. RETIM  ECOLOGIC SERVICE Timisoara:

-Copia sentintei civile definitive de dobandire a pesonalitatii juridice de sindicat cu nr. 126/16.09.1991, copia ultimei  hotarari judecatoresti definitive si irevocabile privind modificarile survenite in  statutul si in componenta organelor de conducere a sindicatului prin  Sentinta civila nr. 7897/22.03.2012.

-Declaratia  semnata de reprezentantul legal al sindicatului privind nr. total de membri de sindicat din unitate;

-Declaratia angajatorului privind numarul angajatilor din unitate.

 

 Sindicatul  Lugomet  Lugoj:

-Copia sentintei civile definitive de dobandire a pesonalitatii juridice de sindicat cu nr. 1670/07.08.2002, copie a ultimei hotarari judecatoresti definitive de modificare a componentei Consiliului Director  prin  Sentinta civila nr. 1746/10.06.2010;

-Declaratia  semnata de reprezentantul legal al sindicatului privind nr. total de membri de sindicat din unitate;

-Declaratia angajatorului privind numarul angajatilor din unitate.

 

- Sindicatul Liber ISIM Timisoara

 

- Sindicatul Judetean Familia Servicii Publice Timis Timisoara

 

- Sindicatul Liber SC Bere Timisoreana SA Timisoara

 

- Horticultura SA

 

- Filarmonica Banatul Timisoara

 

- Sindicatul Lucratorilor Postali din Romania, filialaTimis

 

- Sindicatul Liber National Radiocomunicatii, Timisoara

 

- Transportatorilor Timisoara

 

- Liber National Telecomunicatii Timisoara

 

- Renasterea SC Silcom SA Lugoj

 

- Sindicatul Liber si Independent IRE Timisoara

 

- SC Drumuri Municipale Timisoara SA

 

- Ultima Speranta Timisoara

 

- Familia Servicii Publice Timis

 

- Servicii Energetice Banat Timisoara

 

- DETATIM Deta

 

- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara

 

- Biblioteca Centrala Universitara Timisoara

 

- Universitatea Politehnica

 

- Invatamantul Preuniversitar

 

- ElbromPlast Timisoara


- Delphi Sannicolau Mare


- Liber UMT Timisoara

 

- Liber Speranta SC Agatex SRL Timisoara

 

- Sanitas Spitalul Orasenesc Sannicolau Mare

 

- Sindicatul Liber Primaria Jimbolia

 

- Sanitas Spitalul Orasenesc Jimbolia

 

- Salprest Lugoj


- 19 Decembrie 1989 Elba Timisoara


 

 

 

 

 

 

 
Cautare cu

Site realizat de catre Inspectoratul Teritorial de Munca Timis
2004-2021Ultima actualizare: 13/03/2020