Inspectoratul Teritorial de Munca Timis

Bine ati venit pe site-ul ITM Timis

Home

SANCTIUNI

28.08.2018 Noutati privind aplicarea ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, care se aplica incepand cu 24.08.2018

- art. 16 alin.(1) : Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde in mod obligatoriu: data si locul unde este incheiat; numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator; numele, prenumele, domiciliul si codul numeric personal ale contravenientului, descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului in care a fost savarsita, precum si aratarea imprejurarilor care pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia; indicarea societatii de asigurari, in situatia in care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie; posibilitatea achitarii, in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal, a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ; termenul de exercitare a caii de atac si instanta la care se depune plangerea.
- art. 25 alin (3): Procesul-verbal de constatare a contraventiei este titlu de creanta si instiintare de plata

- art. 28 alin.(1): Contravenientul poate achita, in termen de cel mult 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal, jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal

 

Publicarea informatiilor se face cu respectarea art. 12.alin.1) lit.c) din Legea nr. 544/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, privind liberul acces la informatiile de interes public stabileste ca "se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor la informatiile privind activitatile comerciale  sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietatea intelectuala ori industriala, precum si principiului concurentei loiale,potrivit legii" .


Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a amenzii se poate face plangere conform art.31 si art. 32 din Ordonanta nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 


 

 

Nrc Trimestrul  Relatii de Munca Securitatea si Sanatatea in Munca
Nr. amenzi aplicate

 

 

Valoarea amenzilor incasate Nr. amenzi aplicate Valoarea amenzilotr incasate Nr. locuri de
munca / echipamente
a caror activitate a
fost sistata
  IV- 2019 1 30750      
  III - 2019 73 82400 10 16750 0
  II - 2019 81 27550 19 38250 0
  I - 2019 117 84450 22 32500 0
  IV - 2018 153 356450 25 52750 0
  III - 2018 132 233100 33 43250 0
  II - 2018 576 94500 24 45500 0
  I - 2018 151 141000 33 70750 0
  IV - 2017 104 42800 28 38500 0
  III - 2017 71 48300 23 41250 1
  II - 2017 82 51500 32 64750 1
  I - 2017 79 15000 26 53250 0

 


 

 

 

 
Cautare cu
Site realizat de catre Inspectoratul Teritorial de Munca Timis 2004-2020
Ultima actualizare: 14/01/2020