Inspectoratul Teritorial de Munca Timis

Bine ati venit pe site-ul ITM Timis

Home

SANCTIUNI


 

Publicarea informatiilor se face cu respectarea art. 12.alin.1) lit.c) din Legea nr. 544/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, privind liberul acces la informatiile de interes public stabileste ca "se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor la informatiile privind activitatile comerciale  sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietatea intelectuala ori industriala, precum si principiului concurentei loiale,potrivit legii" .


Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a amenzii se poate face plangere conform art.31 si art. 32 din Ordonanta nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 


 

 

Nrc Trimestrul  Relatii de Munca Securitatea si Sanatatea in Munca
Nr. amenzi aplicate

 

 

Valoarea amenzilor incasate Nr. amenzi aplicate Valoarea amenzilotr incasate Nr. locuri de
munca / echipamente
a caror activitate a
fost sistata
  II - 2018 576 94500 24 45500 0
  I - 2018 151 141000 33 70750 0
  IV - 2017 104 42800 28 38500 0
  III - 2017 71 48300 23 41250 1
  II - 2017 82 51500 32 64750 1
  I - 2017 79 15000 26 53250 0

 


 

 

 

 
Cautare cu
Site realizat de catre Inspectoratul Teritorial de Munca Timis 2004-2018
Ultima actualizare: 17/07/2018