Inspectoratul Teritorial de Munca Timis

Bine ati venit pe site-ul ITM Timis


» Home

ZILIERI

ACTE NORMATIVE

Legea 52 / 2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri


Persoanele juridice, pentru care zilierii executa activitati cu caracter ocazional, vor achizitiona de la sediul ITM Timis registrele privind evidenta zilierilor. Plata aferenta se poate face atat la caseria ITM Timis cat si in contul RO08TREZ6215005XX005112 deschis la Trezoreria Timisoara. Pretul unui registru cu tot cu TVA este de 81.84 lei. 
Registrul de evidenta a zilierilor achizitionat de la ITM se va completa conform instructiunilor de completare a registrului de evidenta a zilierilor , atasate la finalul registrului de zilieri.

ATENTIONARI:

Inscrierea datelor in registru se face numai cu cerneala sau pasta albastra
Inscrierea datelor se face in ordinea cronologica a utilizarii zilierilor. (Nu se incepe numerotarea cu cifra 1 in fiecare zi!)
Nu se lasa pagini si pozitii libere
Cnp-ul zilierului se inscrie cu multa atentie (orice cifra gresita duce la imposibilitatea de a fi introdus zilierul respectiv in evidenta ITM)
La rubrica Locul executarii activitatii, va rugam sa treceti si litera corespunzatoare domeniului de activitae in care a fost utilizat zilierul, dupa cum urmeaza:
a) agricultura;
b) vanatoare si pescuit;
c) silvicultura, exclusiv exploatari forestiere;
d) piscicultura si acvacultura;
e) pomicultura si viticultura;
f) apicultura;
g) zootehnie;
h) spectacole, productii cinematografice si audiovizuale, publicitate, activitati cu caracter cultural;
i) manipulari de marfuri;
j) activitati de intretinere si curatenie.Persoanele juridice, pentru care zilierii executa activitati cu caracter ocazional, vor inainta lunar , pana cel tarziu la data de 5 a fiecarei luni,  catre ITM  Timis copiile inregistrarilor din luna precedenta.

Rugam angajatorii sa depuna copiile inregistrarilor in format A3 si insotite de o adresa de inaintare care sa contina in mod obligatoriu urmatoarele elemente: cui, denumire angajator, adresa, telefon, persoana de contact.

 
 
Cautare cu
Site realizat de catre Inspectoratul Teritorial de Munca Timis 2004-2018
Ultima actualizare: 28/09/2016